Fiscaliteit

 • Aangiften voor de personen-, vennootschaps- en rechtspersonenbelasting
 • Klachten, procedures, bijstand en vertegenwoordiging tijdens belastingcontroles
 • Controle van de aanslagvoet en de heffingsgrondslag
 • Oprichting van de fiscale bijlagen volgens de boekhoudkundige gegevens
 • Specifiek advies en allerlei fiscale aanvragen
 • Berekening van de uit te voeren voorafbetalingen
 • Opstellen van uw BTW-aangiften, intracommunautaire opgaven en jaarlijkse klantenlijst

Boekhouding

 • Volledig voeren van uw boekhouding (voor zelfstandigen of vennootschappen) zowel bij ons op kantoor of bij u ter plaatse overeenkomstig de wettelijke bepalingen
 • Opstellen van de balans, jaarrekeningen en bijlagen
 • Verzending van de jaarrekeningen naar de Nationale Bank van België
 • Opmaken van tussentijdse toestanden
 • Raadgeving inzake beheer en begeleiding bij strategische beslissingen
 • Advies betreffende organisatie

Financieel advies

 • Bijstand oprichting vennootschap en optimalisering van wanneer van een eenmanszaak overschakelen naar vennootschap
 • Opstellen van het financieel plan en assistentie bij de oprichting van uw onderneming (al de verschillende administratieve stappen)
 • Begeleiding bij onderhandelingen met uw bank
 • Nodige publicaties bij het kruipuntbank voor ondernemingen alsook Belgisch staatsblad
 • Contactopname met de verschillende administraties
 • Begeleiding bij o.a. ontbinding, splitsing en fusie van vennootschappen
 • Begeleiding bij overname of vereffening van een zaak

Team Finantra …

 

David

Fiscaal accountant

Allan

Stagiair fiscaal accountant

Laetitia

Accountant

Minh

Accountant

 

Quentin Tresinie

Accountant

 

FINANTRA, Tax & Management Consulting srl 94B Chaussée de Bruxelles 1410 Waterloo 

info@finantra.be 02/351.48.85